BIBLIOTEKA SZKOLNA

strona główna

 
 
 

Biblioteka w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

 
 
 

 

HAJNÓWKA

WITAMY W HAJNÓWCE !

Witamy w mieście otwartym dla gości , malowniczo położonym wśród bogato zalesionych terenów Puszczy Białowieskiej, w rejonie "ZIELONYCH PŁUC POLSKI". Wspaniały teren do zbierania runa leśnego, wędkowania, polowań, uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej.
Hajnówka to miasto leżące na zachodnich krańcach Puszczy Białowieskiej. Okolice Hajnówki to rozległa równina pokryta lasami, łąkami polami uprawnymi. Przez miasto przepływa rzeczka Leśna Prawa, dopływ Bugu.
Hajnówka wyrosła z osady strażnika leśnego, powstałej w XVI wieku. W roku 1589 konstytucja "Ordinatio o prewentach królewskich" podzieliła dobra królewskie na państwowe i stołowe. Puszcza Białowieska weszła do dóbr stołowych, przeznaczonych na utrzymanie dworu królewskiego i z tego powodu była szczególnie chroniona. Rosło znaczenie Straży Hajnowskiej. Po trzecim rozbiorze Polski Hajnówka wraz z Puszczą Białowieską znalazła się w zaborze rosyjskim. w roku 1888 Puszczę Białowieską przekazano do zarządu domen carskich.
W czasie pierwszej wojny światowej Puszczę Białowieską zajęli Niemcy i przystąpili do jej eksploatacji. w okresie międzywojennym rozbudowa zakładów przemysłu drzewnego z udziałem kapitału angielskiego i stworzenie największego w tym okresie w Polsce ośrodka przemysłu drzewnego. Druga wojna światowa i okupacja zahamowały rozwój osady.
Prawa miejskie otrzymała Hajnówka w 1951 r.i jest siedzibą władz powiatowych. Miasto liczy około 24 tysięcy mieszkańców. Tereny ziemi hajnowskiej zamieszkują Polacy, Białorusini i Ukraińcy, wśród których są wyznawcy religii katolickiej, prawosławnej i protestanckiej.

Więcej o Hajnówce dowiecie się z następujących pozycji, które szczególnie polecamy:

1.Nikitiuk B.: Z dziejów Hajnówki i jej okolic. Hajnówka,     2003
2.Tatarczuk W.: Dzieje Hajnówki do 1944 roku. Hajnówka,     2000
3.Tatarczuk W.: Dzieje Hajnówki 1944 - 2000. Hajnówka,    2001
4.Antczak A.: Puszcza Białowieska i okolice. Białystok    2002
5.Pater R.: Historia sportu w Hajnówce. Hajnówka 2002
6.Kossak S.: Saga Puszczy Białowieskiej. Warszawa 2001

 

więcej >>>>>

                          

Biblioteka w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

 KONTAKTY:   

e-mail:   biblioteka_dnjb@poczta.onet.pl