BIBLIOTEKA SZKOLNA

strona główna

 
 
 

Biblioteka w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

 
 
 
  KATALOG

   

  Szczęśliwy kto oglądał świat

  W chwilach przemiany i przełomu:

  Bogowie go do swego domu

  Wezwali, by do uczty z nimi siadł

  (F. Tiutczew)

   KATALOG

  Zasady ogólne

  Wg autora

  Wg tytułu

  Wg hasła przedmiotowego

  Konto czytelnika

           Do roku 2003 w naszej bibliotece obowiązywał tradycyjny katalog kartkowy, który szeregował karty katalogowe w skrzyneczkach katalogowych..

  Katalog kartkowy odszedł do lamusa i przypominamy o nim przy okazji zajęć z Edukacji Czytelniczo-Medialnej.

  Dzisiaj nasza biblioteka jest już skomputeryzowana, funkcję kartkowego katalogu alfabetycznego  i rzeczowego spełnia komputerowa baza danych w programie MOL Optivum.

  Katalog komputerowy jest dostępny w sieci lokalnej czyli można z niego korzystać w bibliotece szkolnej i pracowniach informatycznych w naszej szkole.

  Czytelnicy wyszukują informacje w katalogu biblioteki, posługując się internetową przeglądarką witryn WWW, wykorzystując serwis MOL WWW.

  Adres strony  WWW do naszego katalogu jest następujący:

  http://192.168.16.38/scripts/moloptivumopac.dll

  Jak szukać w katalogu komputerowym?

   Korzystanie z katalogu komputerowego jest łatwe i nieskomplikowane czytelnicy mają do dyspozycji wyszukiwanie informacji proste i złożone.

  • Wyszukiwanie proste  - jest to podstawowy sposób wyszukiwania informacji w katalogu bibliotecznym. Mimo określenia „prosty” sposób ten będzie skuteczny w większości pytań kierowanych do katalogu.

  • Wyszukiwanie złożone jest używane w tych wypadkach, kiedy wyszukiwanie proste zwraca zbyt dużo nieadekwatnych odpowiedzi. Takie sytuacje zdarzają się tym częściej, im większy jest katalog biblioteki.

  Najczęściej czytelnik będzie korzystał z wyszukiwania prostego.

  W katalogu obowiązuje wiele zasad takich samych jak w innych wyszukiwaniach, wystarczy wpisać tylko fragment hasła, może być zarówno duża jak i mała litera.

    Informacje można wyszukiwać wg:

  • AUTORA

  • TYTUŁU

  • HASŁA PRZEDMIOTOWEGO

  • UKD

   Najważniejsze zasady, którymi użytkownik musi się kierować!!!

  Po otwarciu wyszukiwania prostego pokaże się następujące okno:

          

  Wyszukiwanie proste – indeksowe

  •  TYP DOKUMENTU

  W okienku Typ dokumentu najlepiej zawsze zachować opcje Wszystkie – kompletuje wszystkie rodzaje dokumentów, tzn. książki, kasety, czasopisma itp.

                 

   

  •  INDEKS

  Poniżej znajdują się szczegółowe omówienia wyszukiwania według różnych kryteriów, które określa się wybierając odpowiedni indeks.

  •  SZUKANY TEKST

   Czyli to czego się szuka, np. Żeromski. Nie należy wprowadzać całego szukanego wyrażenia, wystarczy jego początek. Dla systemu nie ma różnicy czy szukany wyraz napiszemy z dużej czy z małej litery.

   Efekt poszukiwań to fragment katalogu autorskiego z nazwiskami na literę ż, wśród których na pewno hasło Żeromski, Stefan (1864 – 1925) – wklikujesz się w to hasło i pojawia się lista tytułów tegoż autora, które biblioteka posiada w swoich zbiorach.

   

   Jeżeli kliknie się w konkretny tytuł dochodzi się do efektu finalnego, czyli karty katalogowej danej książki, np.

   

  Na dole karty katalogowej widnieje lista egzemplarzy danej książki jakie biblioteka posiada, (każdy nr inwentarzowy to jedna książka). Na ekranie widać ile egzemplarzy jest dostępnych a ile wypożyczonych.

   Numer inwentarzowy – to indywidualny numer nadany książce w trakcie jej opracowywania.

  Sygnatura – miejsce książki na półce.

  MOŻLIWOŚCI WYSZUKIWANIA INFORMACJI

   Czytelnik ma do dyspozycji pięć katalogów  -   indeksów

  • Indeks autorów – zawiera nazwiska zapisane w postaci: Nazwisko, imię

  • Indeks tytułów – zawiera wszystkie tytuły, w tym tytuły tomów pozycji wielotomowych oraz tytuły prac współwydanych.

  • Indeks serii wydawniczych – zawiera nazwy serii wydawniczych.

  • Indeks UKD – zawiera symbole UKD tworzące klasyfikację rzeczową zbiorów.

   

  MOŻLIWOŚĆ 1 – WYSZUKIWANIE WG AUTORA

  Znasz autora książki; chcesz sprawdzić jakie Jego książki posiada nasza biblioteka.

  Zaznaczasz:             Typ dokumentu: Wszystkie

                                       Indeks: Autorzy

  Wpisujesz:                Szukany tekst: to czego szukasz, np. Siesicka

  Efekt poszukiwań to fragment katalogu alfabetycznego z nazwiskami na literę s, wśród których jest na pewno hasło Siesicka, Krystyna (1928 - )

  • następnie należy kliknąć w to hasło i pojawia się lista tytułów tegoż autora, które biblioteka posiada w swoich zbiorach.

   

  Następnie jeśli się kliknie na konkretny tytuł, wybranego wydawnictwa pojawia się karta katalogowa książki z informacją  czy poszukiwana pozycja jest dostępna czy wypożyczona.

   

  MOŻLIWOŚĆ 2 – WYSZUKIWANIE WG TYTUŁU

  Znasz konkretny tytuł; chcesz sprawdzić czy biblioteka go posiada i czy jest dostępny w tym czasie.

  Zaznaczasz:          Typ dokumentu: Wszystkie

  Indeks: Tytuł

  Wpisujesz:            Szukany tekst: to czego szukasz, np. ludzie bezdomni

  Efekt poszukiwań to fragment katalogu tytułowego z tytułami na literę l, wśród których na pewno jest hasło Ludzie bezdomni – wystarczy kliknąć w to hasło i wyświetli się lista tytułów z zaznaczeniem wydawnictwa i roku wydania , które w swych zbiorach zgromadziła biblioteka. Następnie należy kliknąć w wydanie, które interesuje (np. najnowsze), i w ten sposób dochodzi się do efektu finalnego, czyli karty katalogowej danej książki.

   

  MOŻLIWOŚĆ  3 – WG HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH

  Nie znasz autora, nie znasz tytułu , znasz tylko zagadnienie, które musisz opracować.

  Wpisujesz:        Typ dokumentu: Wszystkie

                        Indeks: Hasło przedmiotowe

                        Szukany tekst: tytuł zagadnienia

   O czym należy pamiętać wpisując dowolne hasło przedmiotowe:

  1.  Hasła budowane są od szczegółu do ogółu, np. szukasz informacji o rezerwacie przyrody w Białowieskim Parku Narodowym, należy wpisać hasło rezerwat przyrody w BPN; jeżeli komputer nie znajdzie takiego hasła, spróbuj je bardziej  uogólnić wpisując hasło białowieski park narodowy; jeżeli komputer nie znajdzie i takiego hasła, spróbuj jeszcze raz wpisując np. hasło  parki narodowe.

  2.  Nie rezygnuj, jeżeli nie znajdujesz wpisanego przez siebie hasła szukaj innych wariantów np. powstanie warszawskie, druga wojna światowa, wojna 1939-1945, jest szansa, że trafisz na właściwe hasło.

  3.  Budowa hasła ma swoją logikę – najpierw będzie wyraz główny, później wyrazy, które go określają, np. Podlasie – przewodnik, a nie przewodnik – Podlasie; przewodnik turystyczny a nie turystyczny przewodnik.

  4.  Przy szukaniu osób najpierw wpisujemy nazwisko, potem imię (wyjątek stanowią królowie) np. Kopernik Mikołaj, Jan III Sobieski.

  5.  Wpisując w hasłach przedmiotowych hasło np. sienkiewicz wyszukasz książki, które biblioteka ma na jego temat.

  6.  Wpisując w hasłach przedmiotowych hasło np. pan tadeusz wyszukasz książki, które są opracowaniem lektury, a nie tekstem Pana Tadeusza.

  Po wpisaniu hasła przedmiotowego efekt poszukiwań to fragment katalogu przedmiotowego, w którym powinno pojawić się szukane przez ciebie hasło.

   

  • wystarczy kliknąć na nie i wyświetli się lista tytułów, które omawiają wybrany  temat.

   

   Następnie wystarczy kliknąć w konkretny tytuł i dochodzi się do efektu finalnego, czyli karty katalogowej danej książki.

   

  Na karcie katalogowej pod opisem bibliograficznym wypisane są tzw. Hasła przedmiotowe, na podstawie których czytelnik może się zorientować jaka jest dokładniej tematyka danej książki a także informacja czy dana pozycja jest w tej chwili dostępna.

  KONTO CZYTELNIKA

   Jeśli klikniemy w przycisk Konto czytelnika, program prosi o podanie indentyfikatora i hasła dostępu. Indentyfikatorem czytelnika jest jego nazwisko i imię w postaci dokładnie takiej samej , jak na liście czytelników. Nie jest istotne, czy używa się małych czy dużych liter.

  Hasło musi być wpisane z uwzględnieniem dużych i małych liter

  Następnie klikamy przycisk Loguj, program zaprezentuje listę aktualnie wypożyczonych pozycji. Dostępna jest też lista ewentualnych zaległości oraz historia wypożyczeń  - lista pozycji, których wypożyczenia zostały kiedykolwiek zarejestrowane w programie.

  Po przejrzeniu informacji czytelnik powinien kliknąć napis Wyloguj. Jeśli tego nie zrobi, po 3 minutach braku aktywności z jego strony program sam dokona wylogowania. Przy próbie dostępu do danych program odmówi podając komunikat: Błędne id użytkownika (Upłynął czas oczekiwania)! W ten sposób serwis MOL WWW chroni się przed dostępem do jego konta osób niepowołanych.

  Jeżeli z jakiegoś komputera przeprowadzi się więcej niż trzy nieudane próby dostępu do konta czytelnika( przez podanie błędnych nazwisk lub haseł), program zablokuje na 2 godziny dostęp do katalogu z tego komputera. Zanim blokada zostanie zniesiona, każda próba dostępu będzie się kończyła wyświetleniem komunikatu: Brak dostępu do katalogu  (Błędne logowania)!

   ŻYCZYMY UDANYCH POSZUKIWAŃ

  strona główna

Biblioteka w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce 

  KONTAKTY:   

e-mail:   biblioteka_dnjb@poczta.onet.pl