BIBLIOTEKA SZKOLNA

strona główna

 

 
 
     

     

Biblioteka w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

 
 
 
 
O NAS

 

 

     Historia biblioteki szkolnej w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce jest ściśle związana z powstaniem i rozwojem szkoły. Historia liceum białoruskiego w Hajnówce rozpoczęła się 1 września 1949r. W tamtym okresie liceum było połączone ze szkołą podstawową,  i nosiło ogólną nazwę Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce.  29 sierpnia 1965r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rady pedagogicznej, podczas którego przyjęto postanowienie o oddzieleniu szkoły podstawowej od liceum. 1 września 1966 r. Liceum przyjmuje nazwę: Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania w Hajnówce. Obecną nazwę szkoły – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce – przyjęto od 1 września 1999 roku. W skład Zespołu Szkół  wchodzi II Liceum Ogólnokształcące oraz Gimnazjum.

         Każda szkoła ma swoje osobliwości, swój charakter , wypracowuje swoje tradycje, swój styl pracy itd. Kiedy mówi się o szkolnictwie mniejszości narodowych, to już przez sam ten fakt szkolnictwo nabiera swoich charakterystycznych cech, swoich zalet. Nasza szkoła białoruska różni się od zwyczajnych tylko tym, że mamy dodatkowo w każdej klasie po 4 godziny języka białoruskiego  oraz że nasza młodzież jest głównie narodowości białoruskiej. Pozostałe przedmioty są nauczane w języku polskim. Trzeba dodać, że większość uczniów, która przychodzi do naszej szkoły, nigdy wcześniej nie uczyła się języka białoruskiego i zupełnie go nie zna.

          Do roku 1993 szkoła mieściła się w starym , małym budynku natomiast biblioteka była zlokalizowana w oddzielnym budynku, gdzie dysponowała małym pomieszczeniem i nie miała wydzielonej czytelni.. Od września 1993 r. szkoła mieści się w nowym, przestronnym budynku z ładną biblioteką składająca się z dwóch przestronnych pomieszczeń wypożyczalni i czytelni.

         Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej to Krzyżacy t.1 H. Sienkiewicza, niestety nie ma podanej daty wpisu.  Pierwsza zapisana księga inwentarzowa naszej biblioteki przypada na 1 lutego 1969 roku i liczyła wtedy1880 woluminów. Od tego roku księgozbiór biblioteki jest systematycznie wzbogacany o nowe pozycje i obecnie liczy 18858 książek, broszur i podręczników – 1437 oraz 116 jednostek dokumentów dźwiękowych.

Gromadzimy literaturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę w języku białoruskim oraz podręczniki i literaturę pedagogiczną. Księgozbiór z języka białoruskiego został wydzielony i ma swoje miejsce w specjalnie przygotowanym kąciku „Беларускае слова

W czytelni wydzielony jest księgozbiór podręczny zawierający encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, albumy oraz inne pozycje z różnych dziedzin wiedzy i roczniki czasopism. W czytelni są do dyspozycji czytelników  regały z bogatym wyborem prasy.

Ponadto w bibliotece gromadzimy bogatą kartotekę tekstową oraz teczki tematyczne z wycinkami prasowymi. Cały księgozbiór jest sklasyfikowany według UKD.  W bibliotece w grudniu 2001 roku utworzono centrum multimedialne. Zainstalowano  komputer wraz z oprzyrządowaniem  w wypożyczalni i trzy komputery w czytelni. Wszystkie komputery mają stałe łącze internetowe i są do dyspozycji czytelników biblioteki. W lutym 2002 roku zakupiono i zainstalowano program komputerowy MOL 2000 +.  Od marca 2002 roku rozpoczęto komputeryzację biblioteki, obecnie jest w pełni skomputeryzowana i prowadzi elektroniczne wypożyczanie księgozbioru.

          Z biblioteki naszej korzystają uczniowie gimnazjum i liceum, nauczyciele, pracownicy administracyjni szkoły oraz na życzenie rodzice   uczniów.

Uczniowie gimnazjum mają do dyspozycji wydzielone regały z lekturami obowiązkowymi oraz beletrystyką, mogą także korzystać z całego księgozbioru biblioteki. Czytelnicy naszej biblioteki mają wolny dostęp do półek i mogą samodzielnie wybierać książki.

Bibliotekarze pracujący w bibliotece  szkolnej na przestrzeni lat to:

do roku 1957 -   pani Michalina Średzińska

1957 -  1966  pani Janina Sójkowska

1966 -  1969  mgr Jan Pietruczuk

1969 -  1975  pani Anastazja Tropak            

1975 -  2001  pani Maria Stepaniuk

2000 -  2007 mgr Irena Ignatowicz – 15 godz.

2007 -  do dzisiaj  mgr Irena Ignatowicz – 30 godz.

2001 -  do dzisiaj  mgr Halina Iwaniuk – 30 godz.

 Zapraszamy wszystkich czytelników naszej szkoły do biblioteki i chętnie służymy pomocą.

 Galeria biblioteki

 

Tak wygląda nasza wypożyczalnia – mamy tu wolny dostęp do półek.

 

 

 Regały z wydzielonym księgozbiorem w języku białoruskim.

  

 Miejsce stałe na wystawki okolicznościowe w bibliotece.

 

 Część czytelni z wyodrębnionym księgozbiorem podręcznym.

 

 Stanowiska komputerowe mieszczą się też w czytelni, mają stałe łącze z Internetem i są oblegane przez uczniów.

 

 

 

 Regały z bogatym wyborem prasy zarówno nauczycielom jak i uczniom.

 

 

http://www.lo2hajn.atmax.pl
 

   Biblioteka w Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce  

KONTAKTY:   

e-mail:   biblioteka_dnjb@poczta.onet.pl