BIBLIOTEKA SZKOLNA

strona główna

 

 

 

 

 
 
 

 Biblioteka w II LO z DNJB w Hajnówce 

 
 
 

               REGIONALIZM W BIBLIOTECE

 


 

„Żagle i ster

przygotowuje się w porcie,

a nie na morzu.”

   Filon z Aleksandrii

 

          Ważnym aspektem pracy naszej biblioteki jest szeroko pojęta edukacja regionalna w swoim środowisku. Daje ona nam bibliotekarzom duże możliwości, pozwalając na wprowadzanie różnego rodzaju form pracy z czytelnikiem oraz częstszy kontakt ze środowiskiem w miejscu zamieszkania. Jest to szczególne ważne w przypadku młodzieży szkolnej, która stanowi obecnie bardzo wymagającą grupę czytelników, ale jak wiemy z doświadczenia, zazwyczaj niewiele wiedzą o mieście, gminie czy regionie, w którym żyją. I właśnie temu celowi służą różnorodne działania edukacyjne podejmowane w bibliotece szkolnej zmierzające do uświadomienia i przybliżenia naszym uczniom, pojęcia tzw. „małej ojczyzny”

         Zależy nam na tym aby wśród uczniów rosło zainteresowanie problemami, tradycją, dniem przeszłym i przyszłym ziemi hajnowskiej.

            Z myślą o uczniach gimnazjum wspólnie opracowałyśmy program autorski „Edukacja regionalna. Program nauczania w gimnazjum”, który został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną i jest realizowany w naszym gimnazjum.

         Program zakłada poznanie przeszłości historycznej i geograficznej Białostocczyzny, jej dziedzictwa kulturowego, zróżnicowania geograficznego i przyrodniczego, walorów turystycznych i krajoznawczych, a także środowiska etnicznego i religijnego.

         Program daje możliwości rozwijania zainteresowań badawczych i świadomego uczestnictwa w życiu społeczności regionu.

        

 

 

         Przy realizacji programu z  Edukacji regionalnej systematycznie nasza biblioteka współpracuje z instytucjami społeczno-kulturalnymi naszego miasta i regionu poprzez udział w różnego rodzaju imprezach kulturalno-oświatowych.

 

strona główna

   Biblioteka w Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce      

KONTAKTY:   

e-mail:   biblioteka_dnjb@poczta.onet.pl