BIBLIOTEKA SZKOLNA

strona główna

 

 

 
 

Biblioteka w Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce 

 
 
 

 

REGULAMIN  wypożyczalni

 1.  
  Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom i pracownikom szkoły.
 2.  
  Biblioteka udostepnia swe zbiory do domu.
 3.  
  W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 4.  
  Korzystając z wolnego dostępu do półek należy pamiętać o przestrzeganiu ładu i porządku.
 5.  
  Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zgubienia obowiązany jest odkupić lub wpłacić 25 zł za książkę wydaną do 1994 r., lub aktualną wartość książki, nie niższą niż 25 zł.
 6.  
  Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego, klasy maturalne do ostatniego dnia egzaminu ustnego.
 7.  
  Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wczesniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 8.  
  W bibliotece obowiązuje cisza.

  Czytelnia
  1. W czutelni obowiązuje cisza.
  2. Najnowszych numerów gazet i czsopism nie wypożyczamy do domu.
  3. Książki i czasopisma odnosi się na ustalone miejsca.
  4. Nie wolno niszczyć książek i czasopism.
  5. Z komputerów można korzystać tylko podczas lekcji, za zgodą nauczyciela, po wpisaniu się do zeszytu.
  6. Komputery wykorzystujemy do celów naukowych.
 

   Biblioteka w Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce

KONTAKTY:   

e-mail:   biblioteka_dnjb@poczta.onet.pl