BIBLIOTEKA SZKOLNA

strona główna

 

 
 
   

   

Biblioteka w Zespole Szkół z DNJB w Hajnówce

 
 
 
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

 

Wykaz wykorzystanych w pracy źródeł.

 

TEKSTY:

 • wzmianka o historii szkoły na podstawie książki „Liceum Białoruskie w  Hajnówce”, oprac. Aleksander Iwaniuk, Bazyli Sakowski 

 • historia biblioteki na podstawie dokumentów wewnętrznych pracy biblioteki szkolnej

 • zasady korzystania z katalogu komputerowego na podstawie podręcznikaużytkownika programu MOL 2000+

 • informacje o polecanych książkach na podstawie opisu książki z okładki

 • teksty podziękowań i darów – skanowanie oryginałów

 • zasady sporządzania opisów bibliograficznych wg. materiałów pomocniczych dla nauczycieli wydanych przez CEN

 • kalendarium roku szkolnego ze strony www.menis.gov.pl

 • pozostałe teksty własne

GRAFIKA:

INNE:

 • prezentacja multimedialna własnego autorstwa i pomysłu wykonana w programie PowerPoint

Strona w całości jest autorska; koncepcja i układ strony własny.

   Biblioteka w Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce  

KONTAKTY:   

e-mail:   biblioteka_dnjb@poczta.onet.pl